Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің

«Техникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның

2020-21 жылғы 12 сәуірге сапалық құрам бойынша ақпарат

Жалпы ИПК — 47

Оның ішінде:

                     — жалпы білім беру оқытушылары — 18

                     — арнайы пәндер оқытушылары -9

                     — Ө/Қ шеберлері — 20

Оның ішінде:

                     — философия докторлары — 0

                     — магистрлер -9

Оның ішінде:

                      — жоғары категория — 17

                      — бірінші категория -8

                      — екінші категория — 9

                      — педагог-модератор-2

                      — категориясыз -11

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»