2021-2022 оқу жылының оқу жұмысының жоспары

АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ